سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جمیع ابعاد و اعصار نادره دوران است. جامعه ایرانی رسالت دشوار و ثقیلی را در صیانت و حفاظت از مواریث مادی و معنوی سردار اسطوره ای را بر دوش می کشند؛ چون او تداعی گر بزرگترین سرمایه اجتماعی ملی و تاریخی کشورمان است.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ اسطوره های ملی و حماسی همواره در ادوار تاریخ پیوستی از هویت فرهنگی، تمدنی انسان ها و جوامع بشری است و این امر متناظر با جایگاه بی بدیل و برجسته چنین اسطوره ها و چهره های شاخص در میان تمامی ملل و انسان های جهان و کشورهای مختلف دنیاست.

از همین روست که بشر، از بدو شکل گیری نهاد حکومت و قدرت متمرکز در اقصی نقاط کره خاکی و جهان اسطوره های ملی خود را به عنوان افسانه، منجی و مصلح بشریت در تاریخ و نسل آینده شان معرفی می کنند.
از عوامل تفوق و برتری امروز ملت ها و دولت های جهان با به رخ کشیدن ریشه های قدرتمند و قدیمی فرهنگ و دستاوردهای معنوی تمدن تاریخی خود، بر دیگر ملت ها و جوامع مبادرت به تفاخر می کنند و ستاره ها و اسطوره ها و قهرمانانشان را به رخ دیگر ملل می کشند.

در تاریخ ماضی و معاصر بشری نیز ملت ها و کشورها هم کم نیستند که در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در عرصه روابط بین المللی به عنوان منادیان استقلال طلبی و قطع زنجیره های وابستگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی از زیر یوغ نظام سلطه، راه مبارزه و جنگیدن را متحورانه و جانانه علیه استکبار جهانی انتخاب نمودند و تا مرز آوارگی ، اسارت و مرگ مردان و زنان و پیر و برنا پیش رفتند و توانستند فاتحانه از تاریخ، هویت و فرهنگ و تمدن شکوهمند شان دفاع کنند.
برشمردن این دست از حرکت ها و جنبش های استکباری، استعماری در بین ملت های دنیا که موتور متحرک آن، روحیه هویت طلبی و استقلال خواهی و حفظ تمامیت ارضی و غرور ملی و تاریخی است. اعداد و آمارشان بی شمار که در این مقال کوتاه ، مجال شرح مبسوط آن نیست.

اما به عنوان نمونه در تاریخ طلایی و انقلابات انسانی که با اهداف انسانی، اخلاقی و تعالی فرهنگی در گوشه و کنار جهان به وقوع پیوست و طی این تحولات سیاسی، نظامی و بین المللی اسطوره ها و قهرمانان ظهور یافتند؛ که شهره و شهرتشان مرزهای جغرافیایی و فیزیکی کشورها را در نوردیدند و در افکار، اندیشه و قلوب دیگر ملت ها و جوامع بشری در تاریخ معاصر نیز نفوذ گسترده و شایان توجهی نموده اند؛ حتی بعضی از آنها نیز به طور موردی و مصداقی در میان ملت ها به الگوهای مبارزاتی و انقلابی تبدیل شدند؛ که از جمله می توان به (چگوارا) انقلابی نیکاراگوئه که علیه حکومت وابسته به استکبار و امپریالیسم جانش را در راه آرمانش فدا ساخت نمونه ای است در آمریکای جنوبی، مهاتما گاندی رهبر استقلال طلبی هندوستان از یوغ استعمار انگلیس و یا “جمال عبدالناصر ” قهرمان مبارزه با استعمار فرانسه در تاریخ مصر را نام برد؛ که هر کدام از این شخصیتها به اسطوره و قهرمان هایی هم برای ملت و تاریخ کشورشان قایل تقدیس هستند و هم قابل احترام و الگوبرداری نزد سایر ملت ها هستند.

در تاریخ معاصر کشورمان هم کم نیستند که در صد سال گذشته همواره پرچمدار مبارزه با زیاده خواهی ها و اهداف شوم استعمارگران اروپایی و آمریکایی را بر دوش داشتند، از ” آیت الله میرزای شیرازی” قهرمان مبارزه علیه استعمار انگلیس با فتوای معروف تحریم تنباکو، از ” رئیسعلی دلواری ” قهرمان مبارزه با پرتغالی های متجاوز تا شیخ محمد خیابانی و ” ستارخان و باقرخان ” قهرمانان مبارزه علیه متجاوزین روس تا “میرزا کوچک خان جنگلی که همگی اسطوره ها و قهرمانانی در سپهر سیاسی ایران، جاودان و ماندگار شدند . ملت ایران در گذار از تاریخ پر فراز و نشیب نیم قرن گذشته خود تجارب و تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی و شگرف و حیرت آوری را سپری ساخته که پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) نمونه ای از این می باشد؛ که در این فراز امام خمینی (ره) و نیز حضرت آیت الله خامنه ای در این فرآیند از اسطوره ها و شخصیت های تاریخ ساز در ایران و جهان به شمار می روند.

با تحمیل ناجوانمردانه جنگ تحمیلی از سوی دشمنان که از دل ۸ سال دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و استراتژیست های جنگی از شهید باقری، همت، خرازی، باکری و متوسلیان گرفته تا ” شهید فهمیده ” که پیروزی ایمان و اعتقاد و مکتب را علیه باطل و شرک آفریدند، سرافرازانه سر بر آوردند و در قامت قهرمان و اسطوره ملی برای ملت معاصر و نسل آینده قد بر افراشتند.

باید اذعان داشت که قلم از تحلیل و توصیف ابعاد شخصیت بی نظیر و بی بدیل فرمانده فرامرزی میادین جنگ و دفاع چه در دوران ۸ سال دفاع مقدس که هر جا نیاز به نبوغ یک طراح نظامی و یا استراتژیست جنگی بود، نا خودآگاه تمام نگاه فرماندهان و جنگجویان معطوف به او می شد.

شهید سلیمانی که در کشاکش جنگ منطقه ای که دسیسه ای برنامه ریزی شده برای تجزیه کشورهای اسلامی از سوی حرامیان محور غربی، عبری- عربی بود چه در سوریه و یا چه در عراق، با نبوغ و خلاقیت سردار سلیمانی در تمامی منطقه بینی طمع، طمعکاران منطقه ای و بین المللی به خاک سیاه مالیده شد.

در همین راستا شهادت شهید سلیمانی که به زعم باطل دشمنان غربی و آمریکایی و صهیونیستی که زهی خیال سیاسی، ترجیحا با عزم و اراده ای راسخ و پولادین از هرگونه ورود به عرصه های ابهام دار و شائبه برانگیز پرهیز نمایند؛ چون این عادت مالوف هم به صلاح و سداد این سردار شهید سلیمانی است و هم این سرمایه اجتماعی با این رویکرد اصلاحی با قوت و قدرت یافته و مانع از هرگونه آسیب های سهوی و یا عمدی مصون مانده و بسان گوهری تابناک در سپهر سیاسی ایران بدرخشد.

باطل که حذف فیزیکی این فرمانده شجاع الهی را تنها مانع بر سر راه منافع شیطانی و شوم خویش می پنداشتند.

جایگاه تاثیرگذار فرمانده خداجو و مردمی در بستر منطقه ای و بین المللی در دوران حیات پر برکتش همین بس که فرمانده نظامی آمریکایی حاکم بر عراق پس از سقوط صدام اعتراف کرد؛ که سردار قاسم سلیمانی با ارسال پیامک به موبایلم مرا تهدید به خروج از عراق کرد که بعد از مدتی دستور شهید سلیمانی محقق شد. از ابعاد شخصیت کاریزماتیک فرمانده الهی و انقلابی شهید سلیمانی، باید جستاری هم به آراء و اظهارات دشمنان آن شهید و امت های مسلمان که در زمان حیات سردار دلها حکایت و جای تامل نیز دارد پرداخت.

مصاحبه ای از باراک اوباما از رئیس جمهور سابق آمریکاست که پیرامون شخصیت فرهمند و برجسته سردار شهید می گوید “ژنرال سلیمانی هر چند دشمن من است؛ اما من دوست دارم تا با او ملاقات کنم “.

لذا شهید سلیمانی که پس از شهادتش در قلوب تمام آزادیخواهان ایران، منطقه و جهان نفوذ ارزشی پیدا کرده است. بعنوان اقیانوسی از سرمایه اجتماعی وصف ناشدنی را بعنوان یک قهرمان ملی و اسطوره تاریخی برای اعتلای هویت، فرهنگ و تمدن غنی و قدیمی ملت ایران به ارمغان آورده است.

البته نباید از نظر گاه دور داشت که این اسطوره و قهرمان در مقیاسی وسیع و سترگ متصف به صفت ” ملی” است و این سردار دلها صرف نظر از هر قوم‌، زبان و نژاد متعلق به همه مردم ایران، بلکه مردم منطقه و جهان است. از منظر آسیب شناسی سیاسی و جامعه شناسی هرگونه مصادره سیاسی، حزبی و جغرافیایی از شخصیت و جایگاه قدسی سردار دلها، شهید سلیمانی می تواند آفات و خسارات جبران ناپذیری را از منظر یک چالش ساختاری و کارکرد حاکمیتی در جامعه ظهور و بروز پیدا کند و این سرمایه اجتماعی را در بازه زمانی طولانی مدت تحت تاثیر قرار داده و جایگاه کنونی دشمن ستیزانه را دستخوش پاره ای از تغییر و تحول غیر سازنده و نامطلوب قرار دهد.

موضوع مصادره کردن شخصیت شهید سردار سلیمانی توسط جریانها و مراکز قدرت بخاطر پاره ای از “سوء عملکرد ها” و نیز قضاوت منفی و مثبت مردم از کارکرد احزاب و گروه ها بعضا موجب آسیب زایی این سرمایه اجتماعی عظیم ملت ایران که به مثابه اسطوره و قهرمان ملی و افسانه حقیقی و واقعی ایران، منطقه و جهان است، وارد می کند.

جا دارد که جامعه نخبگان و جریان فرهیخته علمی، آکادمی، دانشگاهی، سیاسی و فرهنگی ما با برگزاری کمیته های علمی و کارشناسی در سطوح ملی و بین المللی به منظور تبیین نقش و جایگاه جهانی نظریه پردازی و استراتژی های میدانی این فرمانده ملی و نیز جهت آسیب شناسی تنش ها و چالش های پیش رو و آینده پرداخته و در این امر مهم به ارائه طریق بپردازند.

آری می توان به ضرس قاطع مدعی شد که شخصیت کاریزماتیک و بی بدیل برخی از افراد و انسان ها بقدری ثمربخش و سازنده است که نیروی وجودشان و کالبد مادی و معنوی شان در ظرف زمان و مکان محدود نمی گنجد و وجه و شخصیت مثال زدنی و کم نظیرشان در روح و اندیشه و قلوب انسان های آزادیخواه و حق طلب در گستره ای فرامرزی و ملی جای گرفته و نورانیت حقیقت و جودشان همواره بر تارک تاریخ بشریت می درخشد و بی تردید یکی از این قهرمانان و اسطوره های ملی و تاریخی مورد اشاره راقم این سطور و نگاره این مطلب کسی جز شخصیت معظم و وزین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیست؛ همو که در جمیع ابعاد و اعصار نادره دوران است.

مردم ایران جامعه ایرانی رسالت دشوار و ثقیلی را در صیانت و حفاظت از مواریث مادی و معنوی سردار اسطوره ای را بر دوش می کشند؛ چون او تداعی گر بزرگترین سرمایه اجتماعی ملی و تاریخی کشورمان است این سرمایه اجتماعی پشتوانه ای برای تولید قدرت، اقتدار ملی و امنیت و منافع عمومی و سرزمینی در بزنگاه های تاریخی و نیز در همه اعصار و ادوار بشمار می رود.

نکته قابل تامل این است که تجربه تاریخی و عینی بطور مکرر ثابت ساخته است که هرگاه ساحت مقدس و معنوی اینگونه قهرمانان بدون حب و بغض و تنگ نظری های قشری حفظ و محترم شمرده شد و شان و منزلت این قهرمانان و اسطوره ها به همراه ملت شان با هم افزایی و هم پوشانی به شان و منزلت تاریخی و فرهنگی سترگی رسیدند؛ لذا بر آیند تحلیلی جامعه شناسانه و سیاسی تاکید دارد که هیچ حزب، گروه، جریان سیاسی و تشکیلاتی حق مصادره شخصیت سردار سلیمانی را به جهت ارتقا، اعتبار و پرستیژ جایگاه سیاسی و مردمی حزب و تشکیلاتشان را ندارد؛ چرا که هر حزب و گروهی ممکن است در پروسه تاریخی مسیر منحرف و ناصوابی را برگزیند؛ که در آن صورت ضربه هولناک و سهمگینی را بر این سرمایه اجتماعی مردم ایران وارد می سازد که جبران مافات آن اگر چه غیر ممکن نباشد؛ بلکه بسیار سخت و مشتاق خواهد بود؛ لذا بهتر است روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد و اعضا و منصوبین چنین اسطوره هایی برای انسداد از هرگونه سوء استفاده های سیاسی و ابزاری کانون ها، قدرت، جو و جریانات سیاسی، ترجیحا با عزم و اراده ای راسخ و پولادین از هرگونه ورود به عرصه های ابهام دار و شائبه برانگیز پرهیز نمایند؛ چون این عادت مالوف هم به صلاح و سداد این سردار شهید سلیمانی است و هم این سرمایه اجتماعی با این رویکرد اصلاحی با قوت و قدرت یافته و مانع از هرگونه آسیب های سهوی و یا عمدی مصون مانده و بسان گوهری تابناک در سپهر سیاسی ایران بدرخشد.