مادر‌ ای زیباترین شعر خدا ۲۳ دی ۱۴۰۱

مادر‌ ای زیباترین شعر خدا

به گزارش ساراپرس، زیباترین تعریفی که از مادر شده و واقعاً بیانگر مقام و منزلت مادر است، حدیث زیبایی از پیامبر اکرم (ص) است: بهشت زیر پای مادران است. روز مادر گرامی باد.  

بایگانی‌های podcast - سارا پرس
۰۶ بهم ۱۴۰۰

جریان آزاد اطلاعات