راه های تماس با ما

برای برقراری ارتباط با ما، پیام خود را به نشانی info@sarapress.ir ارسال فرمایید، ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهیم داد. همچنین سفارشات آگهی خود را به همان نشانی ارسال کنید تا در اسرع وقت رسیدگی و منتشر شود. برای تماس با روابط عمومی سایت می توانید با شماره تلفن ۰۱۴۱ ۶۵۶ ۹۳۸ ۹۸+ در ارتباط باشید.

همچنین راه های ارتباطی دیگر به این شرح است:

روابط عمومی سایت

info@sarapress.ir

بخش آگهی ها

۰۱۴۱ ۶۵۶ ۹۳۸ ۹۸+

ارسال عکس و مطلب

info@sarapress.ir

تماس با مدیر مسئول:

سارا پیرانه، sarapiraneh1364@gmail.com

شناسنامه:

پایگاه خبری اجتماعی – فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سارا پیرانه

تهران، خیابان بهار شمالی، کوچه شکیبا، پلاک ۲۴

تلفن تماس: ۰۱۴۱ ۶۵۶ ۹۳۸ ۹۸+