طی حکم جدیدی  از سوی دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان، دکتر اسلام کریمی را  بعنوان ریاست منابع انسانی و ریاست مالی سازمان مردمی نخبگان ورزشی  جهان منصوب کردند.

به گزارش ساراپرس، طی حکم جدیدی  از سوی دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان، دکتر اسلام کریمی را  بعنوان ریاست منابع انسانی و ریاست مالی سازمان مردمی نخبگان ورزشی  جهان منصوب کردند.

دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس سازمان مردمی نخبگان ورزشی جهان و رییس کنفدراسیون هم افزایی منابع مدیریتی جهان در پیامی انتصاب ایشان را تبریک گفت،

 

جناب آقای دکتر اسلام کریمی احتراما با توجه به سوابق درخشان حضرتعالی در ورزش کشور ایران و موفقیت مدیریت مدرن حضرتعالی در تمام سطوح مدیریتی شما بعنوان ریاست منابع انسانی و ریاست مالی سازمان مردمی نخبگان ورزشی جهان منصوب میشوید لازم بذکر است سوابق درخشان حضرتعالی در مدیرکلی ورزش بنیاد شهید و ایثارگران و نخبگان بنیاد شهید و مدیر عاملی شما در صندوق شاهد کل کشور و مدیر عاملی شما در باشگاه پر هوادار شیرین فراز همیشه منشا خیر و برکت بوده و هست و نقش حضرتعالی در فدراسیون فوتبال موثر بوده لذا سوابق علمی حضرتعالی دکتری مدیریت ورزش و دکتری منابع انسانی و پژوهش حضرتعالی باعث افتخار جامعه ورزش دنیا شده اید.