رییس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه برای انتخاب یک فرماندار ملاک هایی وجود دارد، گفت: این انتخاب منجر به این شد تا سرهنگ طرهانی را به عنوان رییس پلیس انتظامی شهرستان ری انتخاب کنیم. توصیه بنده به ایشان، این است که شان و جایگاه مردم ری را درنظر بگیرند و همراهی با تمام مسئولان شهر را داشته باشند و شاهد رضایت مندی مردم ری در حوزه امنیت باشیم.

به گزارش ساراپرس، سردار محمدیان رییس پلیس پایتخت در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرماندهی انتظامی شهرستان ری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سردار جلیلیان ، بیان داشت: ری ، قبله گاه شهر تهران و وجود سیدالکریم در این منطقه ، از ارزش و جایگاه والایی برای تمام مسئولان دارد.

وی ادامه داد: شان و جایگاه این شهرستان، شایسته بهترین ها می باشد. ضرورت دارد انچه که در شان مردم است، در جهت توسعه امنیت اتفاق بیفتد.

سردار محمدیان بیان داشت: امیدوارم با تقویت این شهرستان ، انچه که در شان مردم است را در حوزه انتظامی ایجادکنیم.

رییس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه برای انتخاب یک فرمانده ملاک هایی وجود دارد، گفت: این انتخاب منجر به این شد تا سرهنگ طرهانی را به عنوان رییس پلیس انتظامی شهرستان ری انتخاب کنیم. توصیه بنده به ایشان، این است که شان و جایگاه مردم ری را درنظر بگیرند و همراهی با تمام مسئولان شهر را داشته باشند و شاهد رضایت مندی مردم ری در حوزه امنیت باشی.

وی بیان داشت: پلیس اثبات کرده که نه تقسیم بندی و نه جناح بندی در این قشر تاثیرگذار نخواهد بود . شرایط کار در نیروی انتظامی از نظر معیشت، سختی کار و … زیاد می باشد؛ لیکن کمک شما بزرگان شهرستان در پایین امدن این سختی کار موثر خواهد بود.