سرهنگ احسان مومنی از سنگین شدن بار ترافیکی در اغلب محورهای بزرگراهی و معابر شهری پایتخت در صبح امروز گفت و از افزایش ترافیک پس از برداشته شدن طرج شناورسازی ساعات کاری ادارات خبر داد.

به گزارش ساراپرس، سرهنگ احسان مومنی صبح امروز در برنامه زنده شهر امن در استودیو پلیس پایتخت که از شبکه پنج سیما پخش می شد حضور یافت و در خصوص اثرگذاری طرح شناور سازی ساعات ادارات بر کاهش ترافیک توضیح داد .
سرهنگ مومنی با اشاره به وضعیت ترافیکی روزچهار شنبه بیست ودوم شهریور ماه ۱۴۰۲ تهران بزرگ گفت : ترافیک محدوده بزرگراه های نواب که در زمان اجرای طرح شناور سازی شاهد ترافیکی خلوت و تا پل امام خمینی (ره) بود هم اکنون و با برداشته شدن طرح شناور سازی الان تا پل نهم دی می باشد .
وی افزود : تجربه نشان داده است که با شروع مهر ماه و آغاز سال تحصیلی همه ساله به ترافیک شهر افزوده می شود ولی الان باید چندروز از مهرماه بگذرد تا ببینیم وضعیت ترافیک امسال بعد از برداشته شدن طرح شناور سازی ساعات ادارات به چه صورت خواهد شد .
سرهنگ مومنی درباره راهکارهای تاثیرگذار در کاهش ترافیک مهرماه گفت : گسترش حمل و نقل عمومی یک اقدام زیرساختی و دراز مدت و اثرگذار است.
وی بیان داشت : ۲۰ درصد سفرهای شهر تهران ، سفرهای آموزشی است و ساماندهی سرویس مدارس و مدیریت زمان فعالیت مراکز آموزشی نیز بسیار اثر بخش خواهد بود و این میزان سفرآموزشی را قطعا باید در مهر ماه بخاطر شروع مدارس به ترافیک شهر تهران اضافه نماییم .
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : شناور سازی ساعات کاری ادارات نیز در فصل تابستان جواب داد و ملاحظه کردید که وقتی ساعات کاری ساعت ۶ شد ، از ساعت ۰۵:۴۰ صبح ترافیک کمی را شاهد بودیم ولی بعد از آن ترافیک پخش شد و شاهد ترافیک بسیار خلوتی بودیم و این طرح شناور سازی بسیار جوابگو بوده و اگر اجحرایی شود در کاهش ترافیک بسیار موثر خواهد بود.