۸۰درصد از پرونده های مطرح شده در زمینه باغات شهر تهران به منطقه یک و تنها ۲۰ درصد آن به سایر مناطق مربوط می شود.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه کمیسیون ماده ۷ منطقه که با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، مدیران و مسئولان فضای سبز منطقه و نواحی برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار  کرد: ارزش افزوده که از کمیسیون ماده ۷ حاصل می شود باید با حمایت شورای شهر ،کمیسیون‌های تخصیصی و…در خود مناطق جهت تملک باغات و توسعه های فضای سبز محور هزینه شود.

او افزود: قانون حفظ و صیانت از باغات در کمیسیون ماده ۷ بر دو رویکرد مهم حفظ حق و حقوق شهر و صیانت از باغات و حفظ حد و حقوق مالکیت خصوصی و شهروندی مبتنی و همه تلاش ها برای اجرای این دو رویکرد است.

صادقی با تایید طرح منطقه در رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز  گفت: بررسی وضعیت رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز شهری با ترکیب نیروهای کمیسیون ماده هفت و نواحی، طرح خوب و قابل اجرایی است و وقت گذاری برای آن نتایج خوبی به همراه دارد.

شهردار منطقه یک نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ هزار اصله در تعهدات کاشت به فضای منطقه اضافه شده است.

او افزود: بعد از حوزه شهرسازی، حوزه حفظ و صیانت و پاسداشت فضای سبز خط قرمز منطقه یک است و برای صیانت از آن طرح رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز در نظر گرفته شده تا بتوانیم وضع موجود را حفظ و فضای سبز را توسعه محور افزایش دهیم.