سید ابوالفضل پرپنچی گفت: درصدد هستیم که امسال ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، سید ابوالفضل پرپنچی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در نشست صمیمانه  که هفته دولت برگزار گردید در جمع اصحاب رسانه، بیان داشت: تاکنون ۸۲هزار و ۲۷۶ خانوار را در استان تهران تحت پوشش داریم .

وی ادامه داد: تعداد کمک معیشت بگیرهای کمیته امداد  ۷۳هزار و ۲۵۲ خانوار است . ۸۰درصد تحت پوششین کمیته امداد را خانمان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. خانواده زندانی ۲هزار و ۳۱۶ خانوار است .

پرپنجی بیان داشت: در مشارکت های مردمی تعداد ایتام ۵هزار و ۵۲۰نفر هستند.تعداد صندوق صدقات ۳۲۰ هزار و ۸۴۴ صندوق است .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد:   ۳۷میلیارد بصورت نقد و غیر نقد جهت کفارات کمک شده است. در اطعام مهدوی ۲۷۹میلیارد تومان  غذای گرم بین نیازمندان و جامعه هدف توزیع شد.

وی اشاره کرد: در معاونت خودکفایی و اشتغال ۱۵ هزار و ۳۲۴ خانوار را حمایت می کنیم و ۱۴۳میلیارد تومان به انها کمک شده است.۳هزار و ۶۰۶ فرصت شغلی وجود دارد.

پرپنچی توضیح داد: ۴۵درصد اعتبار خود را به بانک ها معرفی کرده ایم
۳۵۰۰ زمینه شغلی هست.

وی با اشاره به تعداد دانش آموزان  تحت پوشش کمیته اظهارداشت: ۲هزار و ۷۷۰ نفر و دانشجو ۱۵۲۶ نفر هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: درصدد هستیم که امسال ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.