شهردار منطقه 12 از آسفالت 75 هزار مترمربع از معابر سطح منطقه به منظور اجرای طرح خدمت در این منطقه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، امیر یزدی شهردار منطقه از شروع طرح خدمت طی بازه زمانی ۹ تا ۱۵ مهرماه در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل طرح خدمت در مناطق ۲۲گانه به منظور مرمت معابر آسفالتی در سطح مناطق، جلسه برنامه‌ریزی برای انجام این طرح در منطقه با حضور معاونان فنی و عمران، حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری و محیط زیست در سالن جلسات شهرداری منطقه برگزار شد.

وی با بیان این مطلب که طرح خدمت با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تسهیل در تردد شهروندان در معابر شهری، همچنین ارتقای سطح رضایتمندی آنها به اجرا درمی‌آید، افزود: براساس مصوبات این جلسه، حدود ۷۵ هزار مترمربع آسفالت در معابر اصلی منطقه همچون خیابان‌های جمهوری حدفاصل خیابان سعدی تا استانبول، شهید مصطفی خمینی، حدفاصل چهارراه سیروس تا مولوی، خیابان ۱۷ شهریور، امیرکبیر، شوش شرقی حدفاصل خیابان پیمانی تا میدان شوش، صاحب جمع، حدفاصل خیابان مولوی تا انبار گندم و… با نظارت معاونت فنی و عمرانی منطقه شد.
در این باره المیرا عبداله‌زاده، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۲ توضیح داد: مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته ۴ گروه اجرای تراش و روکش مکانیزه و ۵ گروه لکه‌گیری آسفالت به میزان حدود ۷۱۱۴ تن آسفالت برای ۳ شب در سطح نواحی شش‌گانه منطقه ۱۲ با نظارت مستمر بر کیفیت و با تأکید بر اهمیت مرمت و روکش معابر به عنوان یک اقدام مستمر عمرانی به اجرا درآمده است.