حجت الاسلام ادیانی گفت: یکی از اقدامات مهم در نیروی انتظامی صیانت از کلانتری است . نقطه مماس انتظامی با مردم کلانتری ها هستند.

به گزارش ساراپرس، صبح امروز حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در دومین نشست سراسری مشاوران و کارشناسان مذهبی در کلانتری ها که در ستاد عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برگزار گردید، اظهار داشت: نیروی انتظامی با بطن زندگی مردم سرو کار دارد. نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و اگر درست رفتار کنید به اندازه ده دستگاه آبرو جمع می کنید.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم در نیروی انتظامی صیانت از کلانتری است . نقطه مماس انتظامی با مردم کلانتری ها هستند.

حجت الاسلام ادیانی در تبیین اقداماتی که برای هم سو کردن رفتار ماموران کلانتری با مردم چه اقداماتی را انجام دادیم، اشاره کرد: از ۶۶۵ نفر از طلبه ها بعنوان کارشناسان مذهبی در کلانتری ها استفاده کردیم.

حجت الاسلام با اشاره به اینکه حرکت بیرونی نیازمند حرکت درونی است، گفت: از معنویت و کتاب های اخلاقی فراوان کمک گیرید.