گفتنی است این بازدید با همراهی مدیر عامل محترم برق منطقه ای تهران صورت گرفت.

به گزارش ساراپرس؛ در راستای ایفای وظایف نمایندگی، سید علی یزدی خواه به همراه جعفر شربیانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران با حضور در محلات علائین، ملک آباد و صالح آباد شرقی در گفت‌وگوی صمیمی با مردم این محلات از نزدیک در جریان مشکلات و درد دل های مردم این منطقه قرار گرفتند.

گفتنی است این بازدید با همراهی مدیر عامل محترم برق منطقه ای تهران صورت گرفت، طرح های مختلف جهت برطرف شدن معضل دکل ها و خطوط برق فشار قوی مورد بررسی قرار گرفت.