تهرانی ها، در قالب پویش رمضان بیش از 64 میلیارد ریال به جامعه هدف بهزیستی تهران یاری رساندند.

به گزارش  ساراپرس؛ میزان فطریه و کمکهای غیر نقدی جمع آوری شده در قالب پویش ماه مبارک رمضان امسال، بیش از ۶۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

دکتر گلستانی، معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی شهر تهران ضمن تقدیر از مردم مومن و نیک اندیش تهران، خاطر نشان کرد که میزان فطریه جمع آوری شده از صندوقهای دریافت ذکات فطریه مستقرشده توسط این معاونت در سطح شهر تهران ، بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال بود .
وی در ادامه افزود: مددجویان ولی نعمتان ما در بهزیستی شهرتهران هستند و خدا را شاکریم که با یاری خیرین توانستیم علاوه بر فطریه، در ماه رمضان کمکهای غیر نقدی شامل بسته های ارزاق، ویلچر، ماسک و مواد ضد عفونی و… به ارزش ریالی بیش از ۴۰ میلیارد ریال را به دست آنان برسانیم.