گروه های مختلف هنری با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، شادی را به خیرین و مددجویان حاضر در جشن بزرگ عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک ارزانی داشتند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ گروه های مختلف هنری با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، شادی را به خیرین و مددجویان حاضر در جشن بزرگ عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک ارزانی داشتند.

گفتنی است محل دریافت وجوهات نقدی جهت خرید و ذبح گوسفند قربانی در آسایشگاه خیریه کهریزک، مملو از خیرین و نیکوکارانی است که آمده اند تا سهمی از زندگی ۱۷۵۰ مددجوی تحت پوشش این مجموعه خیریه را عهده دار شوند.