گروه در شبکه مجازی متشکل از ۲۵۶عضو که اعضای این گروه متخصصین ورزش و اساتید دانشگاههای تربیت بدنی کشور معلمین ورزش و رواسای دانشکده های تربیت بدنی کشور می باشد.

به گزارش ساراپرس؛ یک گروه در شبکه مجازی متشکل از ۲۵۶عضو که اعضای این گروه متخصصین ورزش و اساتید دانشگاههای تربیت بدنی کشور معلمین ورزش و رواسای دانشکده های تربیت بدنی کشور و معاونین وزیر ورزش اسبق و وزیر و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان و خبره گان رسانه ورزش کشور و پیشکسوتان و داوران و مربیان رشته های مختلف ورزشی و رواسای فدراسیون های ورزشی و قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و دانشجویان نخبه رشته تربیت بدنی کشور و مدیران برجسته ورزشی کشور در آن عضو هستند و مدیر و موسسه این گروه وزین ورزشی دکتر حمیدرضا عباسی مقدم دکترای مدیریت ورزش و متخصص چندین رشته ورزشی و استاددانشگاه لینک این گروه ورزشی https://chat.whatsapp.com/KdO2JwfV7FuEVkVEQ73E4q
میباشد و از عزیزان نخبه ورزشی کشور هم دعوت میکنند در گروه خودشان تشریف بیاورند .

اهداف این گروه به شرح زیر می باشد:
۱-طرح نظامندسازی حقوق ورزش زنان
۲- طرح نظامندسازی ورزش کشور
۳-طرح پایداری آب در ورزش کشور
۴-کمک به اجرا طرح جامع تربیت بدنی که از سال ۸۴ابتر مانده
۵-حمایت از قهرمانان فدراسیونها و پیشکسوتان مدیران ورزشی داوران و شایستگان ورزش کشور
۶-اجرا طرح سلامت و درمان بیماری‌ها از طریق ورزش که سالیان سال اقای دکتر محمد جواد ملکی فوق تخصص قلب و عروق و ریه و جراح عمومی و متخصص طب ورزشی به همراه آقای دکتر حمیدرضا عباسی مقدم و آقای دکتر دیوکان و متشکل از یک تیم سازماندهی شده به برنامه درمانی و تندرستی و سلامت جامعه از طریق حمله به قلب از طریق غیر مسلح و غیر تهاجمی و غیر جراحی و کارکردهای مفید ورزشی و تغذیه مناسب با برنامه ریزی در سطوح سنی مختلف پرداخته و نتایج بسیارعالی در درمان بیماری کرونریی و دیابت و تنفسی و عضلانی انجام گرفته و پیامدهای اقتصادی و ارزآوری بسیار زیادی در کشورشده که نیاز است در مبحث جدا به این امر پرداخته شود
۷- حمایت از مدیران متخصص ورزشی
۸-حمایت از وزارت ورزش در رویکردهای همگانی قهرمانی و تعلیم و تربیت و حرفه ایی
۹- طرح تبدیل ورزش بجای بیماری
۱۰- طرح کمک به صنعت بیمه از طریق سلامت بوسیله ورزش
۱۱- طرح نظام ورزشی و شماره نظام ورزشی در دکترین رشته تربیت بدنی
گروه نخبه گان ورزش کشور