تیم اعزامی هیات ورزشهای آمادگی جسمانی شهرستان ری، عنوان قهرمانی مسابقات لیگ آمادگی جسمانی استان تهران کسب کردند.

به گزارش ساراپرس، این مسابقات در دو روز متفاوت برای بانوان و آقایان برگزار گردید که در هر دو گروه تیم شهرری مقام اول را بدست آورد .

(وحید قباخلو)مسئول هیأت ورزشهای آمادگی جسمانی شهر ری این برد مقتدرانه را به خانواده شهداء ورزشکار شهرستان تقدیم کرد .