قیمت گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار تهران نسبت به ماه گذشته، هر کیلوگرم 5 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش ساراپرس؛ همزمان با کاهش ۳۴۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار، قیمت هر کیلوگرم لاشه کامل یا شقه بوقلمون نیز با ۵ هزار تومان کاهش از ۴۳۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسید.

قیمت اجزا و قطعات گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.
۱- گوشت چرخ‌کرده بوقلمون هر کیلوگرم ۶۳۲۰۰ تومان
۲- ران بوقلمون (بدون پوست و استخوان) هر کیلوگرم ۶۰۶۰۰ تومان
۳- ساق بوقلمون (با پوست) هر کیلوگرم ۵۸۴۰۰ تومان
۴- سینه بوقلمون (بدون پوست و استخوان) هر کیلوگرم ۶۳۲۰۰ تومان
۵- فیله بوقلمون هر کیلوگرم ۷۳ هزار تومان
۶- مغز ران بوقلمون (بدون پوست و استخوان) هر کیلوگرم ۷۶۴۰۰ تومان