با کاهش مجدد قیمت گوشت مرغ تازه تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار تهران برای دومین بار طی چهار روز، قیمت گوشت مرغ گرم در میادین 26600 تومان شد.

به گزارش ساراپرس؛قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه تنظیم بازار که از صبح روز ۱۸ فروردین در میادین میوه و تره بار ۲۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، از صبح امروز ۹۰۰ تومان دیگر نیز در میادین کاهش یافته است.

گفتنی است، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم تنظیم بازار که تا ۱۷ فروردین در میادین میوه و تره بار ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، در سه روز گذشته ۲۷۵۰۰ تومان فروخته شد و امروز با قیمت ۲۶۶۰۰ تومان عرضه می‌شود.