به جهت رفاه حال شهروندان، عرضه محصولات در میادین میوه و تره بار همچنان با کاهش قیمت همراه بود.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ به جهت رفاه حال شهروندان، عرضه محصولات در میادین میوه و تره بار همچنان با کاهش قیمت همراه بوده و طبق نرخنامه امروز ۲۸ تیرماه، ۴ محصول کدو مسمایی با قیمت هرکیلو ۹ هزار و ۴۰۰ تومان، هندوانه انواع بالای ۴ کیلوگرم هرکیلو ۴ هزار و ۹۵۰ تومان، قند شکسته بسته بندی شده ۱ کیلوگرمی تنظیم بازاری ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان و قند شکسته ۵ کیلوگرمی تنظیم بازاری ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی شده به شرح زیر اعلام شده است؛

بازو بوقلمون هر کیلوگرم۴۲ هزار ۱۰۰ تومان
بال بوقلمون(بدون نوک بال) هرکیلو ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن بسته ۸۰۰ گرمی(هربسته) ۷ هزار و ۵۰۰ تومان
جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هربسته) ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان
چرخ‌کرده بوقلمون هر کیلو ۹۳ هزار و ۹۰۰ تومان
دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی(هر بسته) ۲۰ هزار ۹۰۰ تومان
ران بوقلمون بدون پوست با استخوان(بدون استخوان کمر) هر کیلو ۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان
ران بوقلمون با پوست و استخوان (با استخوان کمر) هر کیلو ۷۳ هزار و ۲۰۰ تومان
ران بوقلمون با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) هر کیلو ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان
ساق بوقلمون با پوست هر کیلو ۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هربسته) ۱۷ هزار تومان
سینه بوقلمون بدون گردن، با بال، پوست و استخوان ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان
سینه بوقلمون، با بال، پوست و استخوان هر کیلو ۶۲ هزار و ۳۰۰ تومان
سینه بوقلمون بدون بال و گردن با پوست و استخوان هر کیلو ۷۵ هزار و ۹۰۰ تومان
سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان هر کیلو ۹۳ هزار و ۹۰۰ تومان
فیله بوقلمون هر کیلو ۱۰۹ هزار تومان
گردن بدون پوست بوقلمون هر کیلو ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه درشت بالای ۱۵ کیلوگرم هر کیلو ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه درشت زیر ۱۵ کیلوگرم هر کیلو ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان
مغز ران بوقلمون بی پوست و استخوان هر کیلو ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان
نیم شقه ران، ران بوقلمون با ساق، کعب ران، استخوان پشت و دمبالیچه(فله) هر کیلو ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان