همزمان با ورود نوبرانه‌های تابستان به بازار، قیمت 21 محصول از 45 محصولی که در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند از جمله زردآلو، هلو، خیار و خربزه کاهش یافت و قیمت 24 محصول دیگر نسبت به نرخنامه قبلی ثابت ماند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ اسامی و قیمت ۲۱ محصولی که نرخ آنها هر کیلوگرم از ۳۰۰ تومان تا ۷ هزار تومان در میادین میوه و تره بار کاهش داشته، به شرح زیر اعلام شده است.

۱- گوجه سبز شمالی با ۴ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۱۹ هزار تومان
۲- سایر انواع گوجه سبز با ۷ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۳۹ هزار تومان
۳- زردآلو فلکه‌ای، شکرپاره و بادامی با ۵ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۴۲ هزار تومان
۴- سایر انواع زردآلو با ۶ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۲۹ هزار تومان
۵- ازگیل ژاپنی با ۴ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۲۹ هزار تومان
۶- موز سایزهای ۴، ۵ و ۶ با ۲۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۳۵۵۰۰ تومان
۷- موز سایزهای ۷ تا ۹ با ۳ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۳۱ هزار تومان
۸- انواع هلو با ۳ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۲۱ هزار تومان
۹- آناناس طلایی با ۳ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۶۲ هزار تومان
۱۰- سیب زرد با ۲۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۵ هزار تومان
۱۱- زنجبیل تازه با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ ۴۷ هزار تومان
۱۲- خیار کوتاه با ۱۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۸۵۰۰ تومان
۱۳- خیار گلخانه‌ای با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۰۷۰۰ تومان
۱۴- انبه با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۵۹ هزار تومان
۱۵- گریپ فروت با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۸۹۰۰ تومان
۱۶- طالبی جانا با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۲۵۰۰ تومان
۱۷- انواع طالبی با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۲۵۰۰ تومان
۱۸- خربزه گرمساری با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۰۹۰۰ تومان
۱۹- سایر انواع خربزه با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۱۰۹۰۰ تومان
۲۰- هندوانه بالای ۳ کیلوگرم با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۶۱۰۰ تومان
۲۱- هندوانه زیر ۳ کیلوگرم با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ ۴۵۰۰ تومان