برخی از اقلام برنج تنظیم بازار از جمله برنج‌های ایرانی فجر و ندا و برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی در میادین میوه و تره بار، کاهش قیمت داشته است.

به گزارش ساراپرس؛قیمت برنج ندا با ۹ و نیم درصد کاهش، از هر کیلوگرم ۴۶ هزار تومان به هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان و برنج فجر نیز با ۷ و نیم درصد کاهش، از هر کیلوگرم ۵۶۵۰۰ تومان به هر کیلوگرم ۵۲۵۰۰ تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت برنج هندی با ۳۰ درصد کاهش، از هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان به هر کیلوگرم ۱۸۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی نیز با ۲۲ درصد کاهش، از هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان به هر کیلوگرم ۲۰۵۰۰ تومان رسیده است.
قیمت سایر انواع برنج داخلی در میادین میوه و تره بار که افزایش قیمت نداشتند، به شرح زیر اعلام شده است.
۱- برنج هاشمی هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان
۲- برنج دمُ‌سیاه هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان
۳- برنج طارم اصل هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان
۴- برنج دودی پرمحصول هر کیلوگرم ۵۷ هزار تومان
۵- برنج قهوه‌ای هر کیلوگرم ۵۳ هزار تومان
۶- برنج معطر ایرانی هر کیلوگرم ۴۷ هزار تومان
۷- برنج شیرودی هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان