محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ در راستای چابک‌سازی و تسریع امور شهرسازی و تحقق وعده شهرداری تهران مبنی بر کاهش زمان صدور پروانه، از کاهش زمان مرحله نخست صدور پروانه پرونده های شهرسازی در منطقه ۱۳ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، محمد هادی علی احمدی با تاکید بر اهمیت جلب رضایت شهروندان از خدمات شهرداری گفت: با توجه به دستور شهردار محترم تهران و اهمیت کاهش زمان صدور پروانه در جلب رضایت شهروندان، فرایندهای صدور پروانه در شهرداری منطقه ۱۳ مورد بازبینی دقیق قرار گرفت و میانگین زمان صدور پروانه در منطقه از میانگین ۲۷ روزه مرحله اول صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ روز در سال جاری کاهش یافت.

شهردار منطقه ۱۳ در ادامه با اشاره به اجرای دو مرحله ای شدن پروانه‌های ساختمانی گفت: این امر منجر به  کوتاه شدن زمان اخذ مجوز پروانه و کاهش هزینه‌ها و عوارض شهرسازی شد که در نهایت موجب ترغیب مالکان وذینفعان در امرساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده می شود.

محمد هادی علی احمدی ادامه داد: یکی از راه‌هایی که برای جذب و ادامه همکاری این صنف با شهرداری‌ها و صنعت ساختمانی وجود دارد، تسهیل شرایط و برطرف کردن موانع است که اصلی‌ترین آن کاهش صدور گواهی‌های ساختمانی است.
وی یادآور شد: کاهش زمان صدور پروانه به حد مطلوب یک اقدام مناسب خواهد بود و هوشمندسازی، استعلامات برخط و بدون مراجعه به شهرداری در اولویت است و باید اجرایی شود.