در راستای حمایت از خانوار و کسب رضایت شهروندان، همچنان قیمت بسیاری از محصولات در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با قیمت پایین‌تری نسبت به سطح شهر عرضه می‌شود .

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ براساس نرخنامه امروز سازمان مدیریت میادین هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه‌ای(پوشش کیسه نایلونی) با قیمت ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته‌بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ به شرح زیر اعلام شده است؛

بازوی کبابی ساده هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان
بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان
جگر مرغ بسته‌ای ۴۰۰ گرمی ۹ هزار و ۹۰۰ تومان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالیچه،‌ چربی، سرساق هر کیلوگرم ۶۸ هزار و ۸۵۰ تومان
ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالیچه، شش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق هر کیلوگرم ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان
سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال(با بازو) هر کیلوگرم ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان
سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال(بدون بازو) هر کیلوگرم ۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان
سینه بدون استخوان(شنیسل بدون آرد با بازو) هر کیلوگرم ۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان
سینه بدون استخوان(شنیسل بدون آرد بدون بازو) هر کیلوگرم ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان
فیله مرغ هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان
گردن مرغ بدون پوست هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان
مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان

انتهای پیام/