گروه کارشناسی از اداره‌کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی پس از بررسی اقدامات حفاظتی و مرمتی دژ رشکان ری، گزارش فنی از وضعیت این بنای تاریخی را تهیه می کنند.

به گزارش ساراپرس،  این بازدید روز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، با حضور مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و مدیر پایگاه میراث ملی محوطه تاریخی ری و برخی کارشناسان خبره در حوزه حفاظت و مرمت انجام شد.

پس از این بازدید، مقرر شد کارگروهی متشکل از متخصصان وزارتخانه، اعضای هیات علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه‌ها در رشته‌های حفاظت و مرمت، بناها و بافت‌های تاریخی و باستان‌شناسی برای بررسی اقدامات صورت گرفته تشکیل شود.
دژ رشکان در تاریخ ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۹۸ به شماره ۳۲۵۴۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.