در نشست سرپرست سازمان نوسازی و مدیرکل راه آهن شهر تهران توافق تکمیل و بهره برداری از بزرگترین مجموعه پارکینگ عمومی سرپوشیده کشور انجام شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ مهدی هدایت با بیان اینکه احداث پروژه های بزرگ مقیاس گام مهمی برای توسعه و پیشرفت شهر تهران است، تاکید کرد: با انتقال خطوط راه آهن از مناطق ١٧ و ١٨ تهران به زیر زمین که در مسیر تونلی به طول ٩ کیلومتر توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است فضای خوبی روی این تونل برای بهره برداری از طرح های محرک توسعه ایجاد شده است که یکی از این فرصت ها ایجاد مجموعه پارکینگ خودروهای سواری با ظرفیت ٣ هزار خودرو است که از نظر ظرفیت پذیرش خودرو می توان به عنوان بزرگترین پارکینگ سرپوشیده کشور از آن نام برد.
کاظمی منش مدیرکل راه آهن تهران نیز با اشاره به رویکرد تعاملی و رو به پیشرفت راه آهن تهران بیان کرد، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت های خطوط ریلی و اماکن تحت اختیار این اداره از اهداف راه آهن تهران است که با تعامل سازنده بین ادارات و سازمان‌ها در تلاش هستیم از این فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنیم و در همین راستا سازمان نوسازی شهر تهران استقبال خوبی از فرصت های موجود نموده است.
در ادامه سرپرست سازمان نوسازی و مدیرکل کل راه آهن تهران به همراه کارشناسان با یک دستگاه دریزین از تونل و امکانات موجود بازدید نموده و به صورت میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداختند.