باب الحوائجی گفت: بایستی به سمت و سوی طرح جامع رشد و توسعه شهرستان ری، مبتنی بر اسناد بالادستی ونیز برنامه های توسعه ای ۵ساله برویم.

به گزارش ساراپرس، دکتر مهدی باب الحوائجی فرماندار ویژه شهرستان ری و معاون استاندارتهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساراپرس در پاسخ به این سوال که با توجه به نیاز شدید کارهای فرهنگی در جهت پرورش جوانان و خانواده ها که در شهرستان ری احساس می شود، مهم ترین پروژه های فرهنگی_آموزشی جنابعالی برای شهرری چیست، بیان کرد: بایستی به سمت و سوی طرح جامع رشد و توسعه شهرستان ری، مبتنی بر اسناد بالادستی ونیز برنامه های توسعه ای ۵ساله برویم.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن آن برنامه ها باتوجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش های دیده شده برویم.

فرماندار ویژه ری اشاره کرد: برنامه های فرهنگی، مطالعاتی برای رشد فرهنگی و ارتقای سطح آموزش و همچنین مسائل سبک زندگی خواهیم داشت؛ که در آن برنامه های جامع مدیریتی شهرستان ری دیده خواهدشد و در آینده نزدیک ارائه خواهم داد.