سردار محمدیان گفت: نگاه ما به امشب امنیتی نیست و پلیس با رویکرد اجتماعی به دنبال آسایش و آرامش برای شهروندان است.

به گزارش  ساراپرس، سردار عباسعلی محمدیان  درباره چهارشنبه آخر سال تاکید کرد: در حال حاضر شرایط سطح شهر با آرامش است و جزء مواردی پراکنده استفاده از مواد محترقه مشکل خاصی نداریم.

وی افزود: تمامی نیروهای انتظامی در سطح شهر مستقر هستند و تاکنون هیچ دستگیری در استفاده‌کنندگان مواد محترقه نداشتیم.

سردار محمدیان از خانواده‌ها خواست تا در کنار یکدیگر بوده و از حضور فرزندان خود در خیابان خودداری کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین بر نظارت کامل و هوشمند سراسر پایتخت خبر داد و افزود: نگاه ما به امشب امنیتی نیست و پلیس با رویکرد اجتماعی به دنبال آسایش و آرامش برای شهروندان است.