ایستگاه صلواتی شهرداری قرچک در میدان شهدای کهریزک اقدام به توزیع ۸ هزار آب معدنی،  ۵ هزار آبمیوه و ۵ هزار کیک به زائران آن امام فرزانه کرد.

به گزارش ساراپرس، صبح امروز ۱۴ خرداد همزمان با سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)،  ایستگاه صلواتی شهرداری قرچک در میدان شهدای کهریزک اقدام به توزیع ۸ هزار آب معدنی،  ۵ هزار آبمیوه و ۵ هزار کیک به زائران آن امام فرزانه کرد.