رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 2از آغاز اجرای طرح پایش و کنترل آفات و بیماری های گیاهان، درختان و فضاهای سبز شهری خبر داد .

به گزارش ساراپرس،محسن مجدآبادی با اشاره به اینکه فصل بهار که زمان شیوع آفت های مختلف گیاهی است گفت: به منظور افزایش طول عمر درختان و جلوگیری از پیری و خزان زودرس اقدامات کنترلی آفات ، پایش روزانه درختان و درختچه ها با همکاری کارشناسان گیاهپزشکی و مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح ضمن شناسایی کانون های آفات و نوع آفت ، اقدامات کنترلی انجام می شود.
رئیس اداره فضای سبز منطقه ۲ گفت: در همین راستا مانور تجهیزات تلفیقی مبارزه با آفات گیاهان با حضور کارشناسان مراکز گیاه پزشکی و نواحی۹ گانه در بوستان نهج البلاغه برگزار شد.
مجدآبادی با بیان اینکه نگهداشت فضای سبز و درختان منطقه یکی از اولویت های مدیریت منطقه است گفت: پس از پایش و شناسایی کانون های آفات، عملیات آبشویی وسمپاشی درختان با رعایت کامل اصول فنی و با استفاده از سموم استاندارد به صورت شبانه توسط اکیپ های مختلف در منطقه انجام می شود.