پایانی با شکوه بر جشن عید سعید قربان در آسایشگاه خیریه کهریزک رقم خورد.

به گزارش ساراپرس؛ همانطور که انتظار می رفت، همچون سال های گذشته باز هم خیرین جامعه در اهدا نذورات و کمک های نقدی خود، یار و یاور همیشگی معلولین و سالمندان کهریزک شدند. همچنین در روزهای آتی، آسایشگاه خیریه کهریزک آماده دریافت نذورات جاماندگان از این مراسم خواهد بود.