محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ از اجرای فعالیت های خدمات شهری و محیط زیست به منظور استقبال از مهر ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، محمد هادی علی احمدی گفت: معاونت خدمات شهری ومحیط زیست شهرداری منطقه ۱۳، با تدارک و اجرای فعالیت های ویژه  به استقبال از مهر۱۴۰۱ می رود.

وی  با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در تفکیک پسماند از مبدا گفت: با توجه به آغاز بازگشایی مدارس و لزوم توجه به مبحث بازیافت وکاهش پسماند توزیع کیسه مخصوص جمع آوری پسماند خشک وتامین و توزیع مخازن تفکیک پسماند با توجه به نیازسنجی در برخی مدارس منطقه از ابتدای شهریور در دستور کار معاونت خدمات شهری ومحیط زیست منطقه۱۳ قرار گرفت.

محمد هادی علی احمدی افزود: بازپیرایی فضای سبز مدارس، پاکسازی معابر،  لایروبی انهار و جمع آوری خاک ونخاله مجاور مراکز آموزشی و توزیع کارتن پلاست ویژه جمع آوری کاغذ از ابتدای شهریور تا نیمه مهر در حال اجرا می باشد .

شهردار منطقه ۱۳ هدف از این طرح را ارتقای سطح خدمات و امکانات مورد نیاز فضاهای آموزشی ، تقویت مشارکت مجموعه شهرداری با مراکز آموزشی، باز پیرایی فضای سبز و بهسازی و زیباسازی محیط های داخلی و پیرامون مراکز آموزشی دانست و افزود:  همچنین رسیدگی ویژه به محلات سطح منطقه با حضور نیروهای خدماتی ، فضای سبز، عملیاتی، نظارتی و مدیریتی به طور مستمر انجام می شود .