پاکسازی حوضچه های سه گانه ارم منطقه یک در جهت بهبود کیفیت مسیل ها و خدمات رسانی به مردم انجام شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، افشین خدامی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست با اعلام خبر فوق اظهار داشت: اداره مسیل ها و قنوات این منطقه روز پنجشنبه ۲۶خرداد نسبت به پاکسازی حوضچه های سه گانه ارم اقدام و در حدود ۳۵ خاور رسوب از محل خارج شد.