پلیس راهور در پاسخ به اظهارات معاونت درمان وزارت بهداشت، جوابیه ای انتشار داد.

به گزارش ساراپرس، جوابیه پلیس راهور در پاسخ به اظهارات معاونت درمان وزارت بهداشت به شرح ذیل جهت انتشار اعلام می‌گردد:
پیرو نشست خبری سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ در خصوص جانباختن مصدومان تصادفات مبنی بر اینکه ۵۲ درصد در سرصحنه، ۶ درصد در حین انتقال و حدود ۴۲ درصد نیز در بیمارستان‌ها فوت می‌نمایند،
بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در تصادفات رانندگی ۵۲ درصد افراد در صحنه تصادف، ۶ د۱رصد درحین انتقال به مراکز درمانی و ۴۲ درصد نیز در مراکز درمانی جان خود را از دست می دهند.
آمار موصوف به صورت تفکیکی برای هر سال و همچنین هر استان موجود می‌باشد به طوری که در سال ۱۴۰۱ به منظور اتخاذ راهکارها و اقدامات مناسب برای کاهش جانباختگان در مراکز درمانی به عرض ریاست محترم جمهوری رسید.
آمار و درصدهای ارائه شده فوق بر اساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و مربوط به سهم کل جانباختگان تصادفات رانندگی از نظر محل فوت (در سر صحنه، حین انتقال و مراکز درمانی) می‌باشد که به اشتباه اینگونه برداشت شده که ۴۲ درصد مصدومان تصادفات در مراکز درمانی فوت می‌نمایند.
پلیس راهور ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی کادر درمانی کشور در تمامی بخش‌ها اعم از اورژانس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و… ، امید دارد تا با همکاری های صمیمانه و تنگاتنگ موجبات کاهش جانباختگان تصادفات فراهم گردد.