هیچگونه قرارداد پسماند خشک و تر، رفت و روب و … در خارج از این چارچوب واگذار نمی شود.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛

بسمعه تعالی
جناب آقای سید مازیارهاشمی
تهیه کننده محترم مجموعه تلویزیونی یاغی
با سلام و احترام

روابط عمومی شهرداری منطقه یک ضمن تشکر از ساخت مجموعه تلویزیونی پرمخاطب و دغدغه مند یاغی که از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است در خصوص پخش دیالوگی در قسمت ۱۱ آن که به واگذاری رابطه مند جمع آوری ضایعات و زباله شهرداری منطقه یک اشاره می کند لازم به توضیح می داند:

کلیه انعقاد قراردادها و معاملات در شهرداری تهران با طی تشریفات و مراحل قانونی در مناقصه و مزایده انجام می شود و طبق ماده ١٣ آیین نامه معاملات شهرداری تهران اعضای ۵ نفره کمیسیون مناقصه و مزایده در جلسه مذکور تحت نظر ادارات نظارتی حاضرو وفق ضوابط بررسی و برنده را اعلام می کنند که طبق آن با پیمانکار برنده در چهارچوب ضوابط ، قرارداد منعقد و واگذار می شود و هیچگونه قرارداد پسماند خشک و تر، رفت و روب و … در خارج از این چارچوب واگذار نمی شود.

با تشکر
علیرضا هاشمی
سرپرست روابط عمومی شهرداری منطقه یک