به گزارش ساراپرس، به اطلاع مردم شریف می‌رساند، مهندس محسن خرمی شریف شهردار قرچک، روز شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ از طریق سامانه ۱۱۱ پاسخگوی مشکلات، درخواست‌ها و شکایات مردمی است.

به گزارش ساراپرس، به اطلاع مردم شریف می‌رساند، مهندس محسن خرمی شریف شهردار قرچک، روز شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ از طریق سامانه ۱۱۱ پاسخگوی مشکلات، درخواست‌ها و شکایات مردمی است.