رئیس کلانتری میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان اینکه نیروی انتظامی بر میدان مرکزی نظارت مستمر و مستقیم دارد، گفت: درگیری و نزاعی در میدان مرکزی رخ داد که با حضور به موقع ماموران این کلانتری، با متخلفان مطابق قانون برخورد شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ سرهنگ شاهگلزاری با تاکید بر اینکه برای تامین امنیت و حفظ آرامش میدان مرکزی میوه و تره بار در برخورد با متخلفان هیچ گونه اغماض و مماشات نمی کنیم، افزود: افراد درگیر در این نزاع پس از بازداشت برای طی مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

رئیس کلانتری میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه با وجود تعامل و همکاری خوب سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و نیروی انتظامی مستقر در میدان مرکزی، اظهار کرد: به منظور آرامش خاطر و آسودگی خیال فعالان میدان مرکزی میوه و تره بار و مراجعه کنندگان به این مرکز، با جدیت به دنبال ارتقا سطح امنیت میدان مرکزی هستیم.