آیت الله رئیسی گفت: در بخش اشتغال، نرخ بیکاری به عدد ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سال های اخیر است.

به گزارش ساراپرس، بخشی از پیام نوروزی آیت الله رئیسی بمناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ بدین شرح است: در بخش تولید رشد ۹ ماهه به ۳.۷ درصد رسید.

وی ادامه داد: در بخش اشتغال، نرخ بیکاری به عدد ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سال های اخیر است.

آیت الله رئیسی  گفت: در ۱۴۰۱، بیش از ۳ هزار کارخانه و واحد تولیدی راکد یا نیمه راکد فعال شد.

ریاست جمهوری بیان داشت: اشتغال در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، ۵۰ درصد افزایش یافت.

آیت الله رئیسی تاکیدکرد: در حوزه سلامت، دولت توانست با تکمیل واکسیناسیون عمومی و با همکاری مردم، در همان ماه های اول سال به وعده خود در مهار کرونا عمل کند.

ریاست جمهوری توضیح داد: افزایش بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی، بیمه رایگان سلامت برای قریب ۶ میلیون نفر در سه دهک پایین جامعه و خدمات رایگان بستری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از دیگر خدمات دولت در بخش سلامت بود.