سرهنگ مومنی از واژگوني کاميونت در بزرگراه نیایش - یادگار و مصدومیت راننده آن بدلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه خبر داد .

به گزارش ساراپرس، سرهنگ “احسان مومنی ” گفت: در ساعت ۱۰ صبح دیروز و مسیر غرب به شرق بزرگراه نیایش – یادگار امام (ره) ، یکدستگاه کامیونت که در این مسیر لغزنده در خال تردد بوده بدلیل عدم توانایی راننده آن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در معابر بارانی ناگهان به سمت راست منحرف می گردد .
وی افزود : پس از این انحراف کامیونت با جدول کنار بزرگراه برخورد کرده و پس از آن به سمت دی.اره بزرگراه رفته و به آن نیز برخورد و به پهلوی چپ واژگون می شود.
سرهنگ مومنی عنوان کرد: پس از اطلاع از وقوع حادثه کارشناسان پلیس بزرگراههای پلیس راهور پایتخت در محل حاضر شدند و نسبت به بررسی علل و عوامل این تصادف پرداختند که مشخص گردید این حادثه بعلت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در معابر بارانی بوده است .
وی گفت : با حضور جرثقیل سنگین راهور در موقعیت تصادف کامیون به حالت عادی بازگشت و به کنارراه منتقل گردید و ترافیک به حالت عادی بازگشت .
این مقام انتظامی تصریح کرد: با حضور عوامل اورژانس ، راننده این کامیونت در محل حادثه به صورت سرپایی مداوا گردید و به شخص و خودروی دیگر آسیبی وارد نشد .

مومنی از رانندگان خواست: از رانندگان خواست حین رانندگی مخصوصا در معابر لغزنده و حین بارش نزولات آسمانی تمام حواس خود را به رانندگی معطوف داشته و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن رانندگی به هیچ عنوان از تلفن همراه استفاده ننمانید و از سرعت و سبقت در معابر لغزنده و خلوت جدا خودداری نموده و حتما فاصله طولی را با خودروی جلویی بیش از پیش رعایت تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم .