مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: اولین مرحله زکات فطریه جمع آوری شده از پایگاه های فطریه عید سعبد فطر به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب خانواده های تحت حمایت واریز شد.

به گزارش ساراپرس؛سیدابوالفضل پرپنچی،مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه امروز ۷۹۰ پایگاه در سطح استان تهران فطریه و کفاره مردم مؤمن و خداجوی استان تهران را جمع آوری می کنند،افزود: در همین راستا در مرحله نخست واریز زکات فطریه جمع آوری شده در پایگاه های این نهاد در استان تهران مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات فطره جمع آوری شده به حساب ۳۲۰۰ خانواده تحت حمایت دارای بیماران صعب العلاج و خاص واریز شد.
وی افزود: جمع آوری زکات فطره و همچنین کفارات مردم مؤمن و نیکوکار همچنان تا چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
پرپنچی با اعلام روش های غیرحضوری پرداخت زکات فطریه، گفت: کد دستوری #۵*۰۲۱ * ۸۸۷۷ * ( ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۱ ستاره ۵ مربع )، تلفن گویای ۷۳۵۵ و درج عدد ۱۵ به صورت تفکیکی برای پرداخت فطریه عام و سادات پیش بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، شماره کارت‌های کمیته امداد استان تهران را برای پرداخت زکات فطریه به شرح ذیل اعلام کرد:

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰ ( ویژه فطریه عام)

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷ ( ویژه فطریه سادات )

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱ ( ویژه کفاره غیرعمد)

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸ ( ویژ کفاره عمد)