هیات ورزش های آمادگی جسمانی شهرستان ری به مناسبت عید نوروز و فرارسیدن فصل بهار مسابقات ورزشی مجازی برگزار می کند.

به گزارش ساراپرس، هیات ورزش های آمادگی جسمانی شهرستان ری به مناسبت عید نوروز و فرارسیدن فصل بهار مسابقات ورزشی مجازی برگزار می کند.