شهردار منطقه۱۳ از تبدیل ۵۰ هکتار از اراضی دوشان تپه به بوستان و خیابان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، در واقع ۱۸ درصد مساحت منطقه ۱۳ اراضی دوشان‌تپه است که نزدیک به ۲۲۷ هکتار مساحت دارد.
شهردار منطقه ۱۳ در این‌ خصوص گفت: «درباره پادگان نیروی‌هوایی توافقی انجام شد که به امضای اولیه رسیده است و بعد از کسب مجوز‌های لازم پرونده آن به شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌رود. احتمالا تصویب این طرح چند ماه در شورا طول خواهد کشید.»
محمدهادی علی‌احمدی افزود: «در گذشته قرار بود ۲۰ هکتار از پادگان تغییر پیدا کند، اما بعد از مذاکرات مکرر در این ۸ ماه برای ۸۰ هکتار توافق شد؛ به همین دلیل نیروی هوایی باید از ستاد کل نیرو‌های مسلح مجوز موردنیاز را بگیرد. در مرحله بعدی شورای‌عالی معماری و شهرسازی این تغییرات را تأیید می‌کند و وقتی که به شهرداری ابلاغ شود کار به‌ صورت عملی شروع خواهد شد. در قسمت بزرگی که برای استفاده عمومی اختصاص پیدا می‌کند کاربری‌های زیادی می‌توان تعریف و اجرا کرد.»

شهردار منطقه ۱۳ در این‌باره می‌گوید: «بخشی از اراضی نظامی منطقه به نهاد مربوطه داده می‌شود که باید سرانه‌های لازم بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و… تامین شود.»
محمد هادی علی‌احمدی گفت: «در بیشتر خیابان‌های منطقه، مجوز ۵ طبقه تراکم داده می‌شود، اما حدود۴۰۰ – ۳۰۰ پلاک در مجاورت پادگان نیروی‌هوایی به‌دلیل اینکه مجاور تاسیسات نظامی قرار داشتند، نمی‌توانستند بیشتر از ۳طبقه بسازند. مدتی قبل توافق کردیم و محدودیت ارتفاع اطراف نیروی‌‌هوایی را برداشتیم تا این پلاک‌ها هم بتوانند ۵ طبقه بسازند که بر مرغوبیت زمین‌ها تأثیر می‌گذارد.» عرض خیابان‌های جدید و میزان خودرویی که وارد آنها خواهد شد هم با طرح تفصیلی و هم با کمیته تخصصی شبکه معابر شهر تهران تطبیق پیدا می‌کند تا تأثیر ترافیکی آن در منطقه قابل کنترل باشد.