در روز چهارشنبه سومین روز از فروردین ماه ۱۴۰۱سه موتور سیکلت سنگین توسط پلیس راهور تهران بزرگ در بزرگراه شهید باکری توقیف شدند .

به گزارش ساراپرس؛ سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در این باره گفت:امروز چهارشنبه در سومین روز از اولین هفته ی اولین ماه قرن جدید ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین توسط سرکلانتری پلیس بزرگراه تهران در محور شهید باکری توقیف شد.

همه خانی افزود : این سه موتور سیکلت فاقد مدارک، فاقد پلاک و در حال ارتکاب تخلفات حادثه ساز بودند که پلیس رکورد اولین توقیف موتورسیکلت در قرن جدید را حوالی ساعت ۱۷ امروز به نام آنها ثبت کرد.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت:راکبان موتور سیکلت های سنگین که فاقد مجوز و مدارک هستند بدانند پلیس در بحث موتورهای سنگین بی مجوز ، بی پلاک و….که در سطح شهر تردد دارند و با نوع پر خطر رانندگی آرامش رانندگان دیگر را برهم می زنند طبق قانون و البته به خواست مردم که در این باره از پلیس بسیار مطالبه دارند برخوردی جدی خواهد داشت.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ