معاون حمایت و سلامت خانواده کمتیه امداد استان تهران،گفت: در نیمه نخست سال جاری کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان 18 هزار و 548 مددجوی تحت حمایت تهرانی پرداخت شد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس،جهانبخش مرادی با ارائه گزارشی از خدمات این نهاد دربخش های بهداشت،درمان و امور بیمه گفت: در نیمه نخست امسال هزینه های بیمه مکمل و فرانشیز برای ۱۸ هزار و ۵۴۸ مددجوی تحت حمایت به مبلغ ۶   میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: بیمه پایه مددجویان تحت حمایت خدمات درمانی است و از آنجایی که بیمه های پایه، کلیه هزینه های درمانی را پوشش نمی دهند و این امر برای مددجویان که از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه هستند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند لذا برای کمک به جامعه هدف تحت حمایت در این زمینه یک بیمه مکمل درمانی برای مددجویان تحت حمایت در نظر گرفته شده است که این افراد با مراجعه به ادارات این نهاد و ارائه اسناد و مدارک مربوطه به کارشناسان درمان کمیته امداد بخشی از هزینه های درمانی آنها پرداخت می شود.

مرادی بیان کرد: تسهلات درمان برای ۱۵۳ مددجوی تحت حمایت به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان در نیمه نخست سال جاری پراخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران ادامه داد:  همچنین در این مدت زمان ۱۳ هزار و ۶۷۰ بسته قرص مکمل نیز با هدف ارتقای سلامت و تقویت سیستم ایمنی مددجویان تحت حمایت به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون تومان میان مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

وی  به پرداخت ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی برای  ۴ هزار و ۲۷۵ زن سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت این طرح به شرط رسیدن به شرایط بازنشستگی ازمزایای بازنشستگی برخوردار و توانمند می شوند.

مرادی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست سال جاری ۵۶۱ مددجوی تحت حمایت از محل پرداخت بیمه تأمین اجتماعی توانمند، از خدمات بیمه بازنشستگی برخوردار و از چرخه حمایتی کمیته امداد استان تهران خارج شده اند.