جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه وارد تلاویو شد و قرار است بعد از دیدار با مقامات اسرائیلی به رام الله سفر کند. دولت اسرائیل در حالت بحران قرار دارد و شاید بایدن انرژی اش را صرف هماهنگی بیشتر اسرائیلی ها کند تا گفتگو درباره منطقه! ساعدنیوز در گفتگو با دکتر سید جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا به این موضوع پرداخته است.

به گزارش ساراپرس؛ سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به “خاورمیانه” با نشستن هواپیمای آقای بایدن در تلاویو آغاز شد و قرار است بعد از دیدار از سرزمین های اشغالی و گفتگو با مسئولان دولت خودگردان در رام الله، جو بایدن به عربستان سعودی سفر کند. آیا خاورمیانه برای ایالات متحده آمریکا در عربستان و اسرائیل خلاصه می شود یا محدود شدن سفر آقای بایدن به دیدار از دو کشور در منطقه دلایل خاصی دارد؟

دکتر سید جعفر قنادباشی: نکته اول درباره این سؤال آن است که رئیس جمهور آمریکا عملاً جرئت حضور در کشورهای دیگر منطقه را ندارد! هر کجا برود، با تظاهرات گسترده مردمی روبرو خواهد شد؛ کشورهای کوچک منطقه که عملاً نمی توانند مقصد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باشند، چرا که دیدار از این کشورها آبرویی برای آمریکا محسوب نمی شود. می ماند عراق، مصر یا اردن، که به هر یک از این کشورها برود، با اعتراضات شدید مردمی مواجه می شود. البته در سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی هم همین نارضایتی مردمی در خصوص دیدار بایدن وجود دارد، ولی مسئولان اسرائیلی و سعودی با سرکوب و مدیریت این اعتراضات و تدارک مسیرهای ویژه، جلوی این اعتراضات را می گیرند. با این وجود، ترامپ شبانه به سرزمین های اشغالی سفر می کرد و بایدن شامگاه! البته اگر سیاست ایالات متحده آمریکا درست بود، این کشور می توانست روابط سازنده ای با تمام کشورهای منطقه داشته باشد ولی اینگونه نیست.