شمس الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: حداقل نیاز بیمارستان‌های کشور به نیروهای گروه پرستاری ۱۰۰ هزار نیروی جدید است تا نیاز حداقلی مراکز درمانی جبران شود. نیروهای طرحی که در دوران کرونا، ایثار کردند و در وضعیت بحرانی کشور حاضر شدند که در بیمارستانهای آلوده به کرونا حضور یابند باید به کار […]

شمس الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: حداقل نیاز بیمارستان‌های کشور به نیروهای گروه پرستاری ۱۰۰ هزار نیروی جدید است تا نیاز حداقلی مراکز درمانی جبران شود. نیروهای طرحی که در دوران کرونا، ایثار کردند و در وضعیت بحرانی کشور حاضر شدند که در بیمارستانهای آلوده به کرونا حضور یابند باید به کار بازگردانده شوند.

به گزارش ارتباط امروز به نقل از پایگاه خبری سازمان نظام پرستاری، وی افزود:‌ تعداد زیادی از پرستاران طرحی در ایام کرونا به این بیماری و عوارض ناشی از آن دچار شدند و برخی پرستاران نیز به شهادت رسیدند که نشان‌دهنده ایثار و فداکاری پرستاران است و اهمیت استخدام آنها و لزوم عمل مسئولین به وعده‌هایشان را روشن می‌سازد.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: اگر حتی حداقل استاندارد نیروی انسانی را به میزان حداقل دو پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی نیز در نظر بگیریم؛ در این صورت، بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور کم داریم. تعداد نیروهای پرستاری در بیمارستان‌ها بسیار کم است و این درحالی است که بیماران بستری‌شده نیاز به مراقبت دارند و نبود پرستاران باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران شده و آسیب به سلامت آنان می رساند.انتهای پیام/

  • منبع خبر : ertebatemrooz.ir