نوجوان هیئتی که خود سالها نیازمند کلیه بود، سرانجام با اهدای 5عضو، زندگی دوباره را به 5نفر دیگر بخشید.

به گزارش ساراپرس، دانیال بختیاری نوجوان پاکدشتی بر اثر ناراحتی کلیه و سالها دست و پنجه نرم کردن با این بیماری سرانجام هفته اخیر دچار مرگ مغزی شد و با اهدای ۵عضو از جمله قلب، کبد، لوزالمعده و چشمانش، نگاهش را برای همیشه در این جهان به یادگار گذاشت.

بعد از سه روز در کما بودن و تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، اعضای بدن این نوجوان ۱۳ساله در بیمارستان مسیح دانشوری تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت تا نجات بخش جان چندین بیمار شود.

این دانش آموز پاکدشتی که سه سال از تحصیل بازمانده بود خود سالها نیازمند دریافت کلیه بود که ناکام شد اما برای اینکه خانواده ای دیگر این غم را نبینید زندگی دوباره را به ۵نفر دیگر بخشید.

گفتنی است پیکر دانیال که از فعالان هیئت صاحب الزمان(ج) پاکدشت بود در گلزار شهدای ده امام پاکدشت دفن شد و مراسم هفتم آن مرحوم ساعت ۱۴تا۱۶ روز پنج شنبه ۱۳بهمن ماه بر سر مزار آن مرحوم (۱۰متر بالاتر از گلزار شهدای قمی و مظفر) برگزار می شود.