عضو شورای اسلامی شهر تهران، از نهایی و ابلاغ شدن دو دستورالعمل مربوط به هیئت امنای ستاد مدیریت محلات شهر تهران خبر داد.

به گزارش ساراپرس،ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در دویست و چهل و سومین جلسه صحن شورا گفت: بعد از حدود چند ماهی که از شروع به کار ستاد هماهنگی مدیریت محلات شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران گذشت؛ در جلسه شنبه هفته جاری دو دستور العمل نهایی شد که با امضای جناب آقای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و رئیس هماهنگی ستاد مشارکت محلی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ گردیدند.
او ادامه داد: اولین دستور العملی که ابلاغ شد؛ آیین‌نامه و شرح وظایف دبیرخانه مدیریت مشارکت محله‌ای شهرداری تهران است که این دبیرخانه می‌تواند با این ابلاغیه کار خود را  آغاز کند. اختیارات وسیعی هم دارد و دست این دبیرخانه برای اداره سراهای محله و هیئت امنای محلات باز است. تمام مسائلی که ستاد مشارکت‌های محلی با آن‌ها درگیر است؛ در این آیین‌نامه دیده شده اند.
امانی گفت: دستورالعمل دوم؛ شرح وظایف، اختیارات و نحوه تشکیل هیئت امنای محلات است. اعضای هیئت امنای محلات تکمیل شده است. در برخی از محلات بعد از افتتاحیه ۹ اردیبهشت جلساتی هم داشتند. خوشبختانه این دستور‌العمل نهایی شده و از شهرداری درخواست می‌کنیم که ابلاغ کند.
او در نهایت از اعضای هیئت امنای محلات و شهرداری تهران تشکر کرد.