معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 گفت:نما و منظر شهری بزرگراه محمد علی جناح با مشارکت شهروندان و اصناف بهسازی و ساماندهی شد

به گزارش ساراپرس؛ علیرضا جعفری ، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به اینکه تأمین نشاط و سرزندگی شهری یکی ازدغدغه های اصلی مدیریت شهری است،گفت: نابسامانی و آشفتگی سیمای شهری در ابعاد و لایه های مختلف آن بر روحیات و رفتارهای شهروندان تأثیرگذار توجهی می گذاردکه علاوه بر کاهش کیفیت محیطی نارضایتی شهروندان نسبت به شهر و عدم تلاش برای بهبود وضعیت آن را موجب می شود
وی افزود: با توجه به اینکه ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری دارد، حذف سازه های تبلیغاتی غیر استاندارد و یکسان سازی سردر واحد های صنفی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه طرح آرام سازی منظر شهری و ساماندهی تابلوهای اصناف از سال گذشته دردستور کار منطقه قرار دارد ، افزود: در این طرح زوائد نمای ساختمانها و اصناف بزرگراه محمد علی جناح با همکاری شهروندان جمع آوری و یکپارچه سازی تابلوها مطابق با استاندارد و شیوه‌نامه مشخص اجرا شد.
به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو در حال حاضر این طرح حدفاصل خیابان آزادی تا بزرگراه شیخ فضل اله انجام و براساس اولویت بندی صورت گرفته در سایر محورها اجرا می شود.
جعفری افزود: در حال حاضر طرح ساماندهی بصری تابلوهای صنوف در خیابان های ستارخان ،دادمان، کوی نصر ،شهرک نیایش ، بزرگراه اشرفی اصفهانی و…. اجراشد و مابقی خیابان های نیز در برنامه های اتی پیش بینی شده است.