این نماهنگ با تصویری از کتابت شعار محرم امسال « نجات اهل عالم با حسین است » با خط نستعلیق شکسته ابوالفضل قنبرآبادی و خط ثلث طیبه رمضانی از اساتید انجمن خوشنویسان شهرستان پیشوا ساخته شد.

به گزارش ساراپرس، همچنین نوای زیبا و سوزناک نی فاضل اسدی و تلفیق این دو موجب شد تا هنرمندان شهرستان پیشوا ارادت خود را به صاحب پرچم و بیرق حسینی در محرم امسال نشان دهد.
گفتنی است این نماهنگ با محتوای آئینی و رسانه ای توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری انجمن خوشنویسان و موسسه هنری عزیزی شهرستان پیشوا تولید و جهت فضای مجازی و رسانه ی ملی پخش گردید.