متاسفانه زیاده خواهی و زالو صفتی عده ای فرصت طلب و ابن و الوقت برای انباشت ثروت و سرمایه هایشان قوت و غذای مردم را در انبارها و براندازهای شهر احتکار می کنند تا به قیمت چندبرابر به مردم بفروشند .

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ اینکه مردم از گرانی و کمبود کالا و اجناس و مایحتاج عمومی و روزمره زندگی خود می نالند ؛ دلیلش این نیست که ما در بازار با کمبود عرضه کالا و مواد غذایی و احتیاجات روزانه مردم مواجهیم ؛ بلکه بر عکس تمام اقلام و اجناس مورد نیاز مردم و خانواده های ایرانی به میزان وفور و فراوان موجوداست؛ اما متاسفانه زیاده خواهی و زالو صفتی عده ای فرصت طلب و ابن و الوقت برای انباشت ثروت و سرمایه هایشان قوت و غذای مردم را در انبارها و براندازهای شهر احتکار می کنند تا به قیمت چندبرابر به مردم بفروشند . این امر فقدان بازوهای قدرتمند و قاطع نظارتی و بازرسی در شرایط کنونی کشور را حکایت دارد . از مسئولین تقاضای حضور پررنگ تر این نهادها را داریم.