سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از نصب روزشمار روی پروژه‌های این سازمان خبر داد.

به گزارش ساراپرس، مهدی هدایت در این‌باره گفت: سازمان نوسازی شهر تهران در راستای عمل به وعده ها، با برنامه ریزی مناسب، تخصیص بهینه منابع و هزینه ها آغاز و پایان پروژه ها را تعیین و با نصب روز شمار تاریخ دقیق بهره‌برداری را به اطلاع شهروندان‌ می رساند.